25.7. 2021

Plavecký kruh i rukávky nám dávají falešný pocit bezpečí

1, Mohou kdykoli prasknout! 2, Plavecký kruh se sezením pro malé děti se může stát při převrácení pastí! 3, Drží tělo v nesprávné plavecké poloze! VE VODĚ PRAVIDELNĚ I BEZ POMŮCEK I když většina dětí nafukovací pomůcky zbožňují a pohodlnost svádí je v nich nechat celou dobu pobytu v bazénu, doporučujeme pravidelně zařazovat chvíle úplně bez pomůcek.  NENÍ KRUH JAKO...

23.7. 2021

Proč je dobré plavat v oblečení?

Zkusit si být ve vodě v oblečení je důležitá součást bezpečnostních lekcí plavání. Když se člověk ocitne v ohrožující situaci, kdy např.spadne oblečený do vody, má pak s touto zkušeností výhodu, že ho pocit a tíha mokrého oblečení tolik nepřekvapí a zachová větší klid potřebný ke své záchraně. Proto je tento krok a další sebezáchranné prvky i součástí naší metodiky v knize Dim Swim...

22.7. 2021

PLAVETE PRSA S HLAVOU NAD VODOU?

Pokud se plavou prsa s hlavou neustále nad vodou, dějí se následující věci: Krční páteř je dlouhodobě přetěžována. Nohy jsou níž než by měly být. To vede k tomu, že: Naše tělo musí překonávat mnohem větší odpor vody – plavání je pro nás náročnější, máme menší výdrž a jsme pomalejší.  Dáváme dětem chybný vzor Co s tím, pokud to jinak...

20.7. 2021

Desatero bezpečnosti s dětmi u vody

Bezpečnostní instruktáž Mluvte s dětmi! Nastavte si pravidla, kam smějí a nesmějí, kde mohou skákat, hlášení odchodu, jak se chovat, pokud se ztratí, atd. Včetně důsledků, co se stane, pokud tato pravidla poruší. Diskuze ideálně může zahrnovat názor dětí – co ony sami považují za nebezpečné, jaká pravidla by samy zavedly, na co se ve vodě cítí a na co...

19.7. 2021

Přípravné plavecké dovednosti

DOSTATEK ČASU A VOLNÁ HRA Často děti potřebují ve vodě strávit nějaký čas se svobodnou volbou činností. Jsou to aktivity, které předchází nácviku samotných plaveckých dovedností nebo mohou probíhat zároveň. Děti se jich potřebují nasytit, aby mohly dál rozvíjet svůj plavecký potenciál a vztah k vodě obecně.  NENÍ JEDEN SPRÁVNÝ NÁVOD, JSOU ZÁCHYTNÉ BODY Každé dítě má jinou...

17.7. 2021

Každý má svůj způsob učení a své tempo

Neexistuje univerzální návod pro všechny. Stejná věc může být podána tisíci různými způsoby. Poznejme jedinečnost svou i svých dětí a rozvíjejme silné i slabé stránky. Někdo se rád dlouze dívá a pozorováním se učí nejefektivněji. Někdo rád dává úkoly druhým, aby dělali ten a ten cvik.  Někoho podpoří slova ujištění o dopomoci.  Někdo rád poslouchá návod. Někdo potřebuje být veden podrobným...

16.7. 2021

Proč začínat kraulem a znakem?

Protože jsou to motoricky a koordinačně nejjednodušší plavecké způsoby. Člověka stojí nejméně sil při nich “nejít ke dnu”.  Zato prsa jsou velmi složitý plavecký způsob, učí se až jako třetí a jsou silově nejnáročnější – když se plavou správně. A když se neplavou správně, pak velmi namáhají krční páteř.  Při kraulu a znaku leží člověk stále v jedné rovině, nemusí...

15.7. 2021

Zacpi si nos a zavři oči!

(VÝDECHY DO VODY) Už jste tuto větu někdy slyšeli? Nebo ji používáte i sami? Jde to i jinak.  Například: “Podívej, zavřu pusu a vydechnu nosem!” Sami jdeme příkladem a ukážeme skok nebo ponoření se do vody.  Že si hlavu nenamáčíte? Máte skvělou příležitost se to doučit spolu se svými dětmi a jít příkladem.  Je to jednoduché, když budu nepřetržitě vydechovat vzduch, nemůže...

14.7. 2021

První pomoc tonoucímu: KPR

Co nikdo nechce zažít, ale je extrémně důležité umět? Kardiopulmonární resuscitaci (KPR) tedy nepřímou srdeční masáž, případně i plicní ventilaci. Její výuka je součástí asi každého kurzu první pomoci, ale opakování není nikdy na škodu. V tak extrémně vypjaté situaci je vhodné „jet na autopilota“ v naučeném režimu, než dlouze přemýšlet, co a jak. Přinášíme proto pár tipů k zapamatování: VLASTNÍ BEZPEČÍ...

13.7. 2021

Co naučit dítě ve vodě jako první?

V Česku je bazén na každé třetí zahradě u rodinného domu či chaty, což je světový unikát. 🙌Z bezpečnostních důvodů je právě ručkování jednou z prvních věcí, které by se děti měly učit – aby si v případě potřeby mohly dolézt ke schůdkám nebo vhodnému místu pro vylezení z vody. 🪜 I proto jsme zvolili RUČKOVÁNÍ jako téma pohádky v UKÁZCE...