Jaké pedagogické směry nás inspirují?

MONTESSORI

Vědecký přístup, ve kterém je bravurně shrnuto velké množství informací o vývoji dětí, který je od přírody pevně nastaven. (Maria Montessori byla první ženou doktorkou medicíny v Itálii). Stejně jako vzniká miminko na počátku dělením buněk, stejně jako dítě nejprve leží, přetáčí se, plazí se, leze po čtyřech až se jednoho dne postaví a udělá krůčky bez opory a tento proces probíhá vždy stejně (pokud je to zdravý vývoj), tak zdravý proces učení probíhá rovněž vždy stejně a projde stejnými fázemi a fungují u něj stejné principy. Jsou věci, které se u většiny dětí opakují a přicházejí v podobnou dobu. Paní Montessori nevytvořila nic nového, jen pečlivým pozorováním a evidencí shrnula a popsala existující přirozené principy od narození do dospělosti. 

“Pomoz mi, abych to dokázal sám.”

 • senzitivní období
 • připravené prostředí
 • pozorování
 • proces normalizace
 • méňe slov, více předvádění
 • nepřerušování činnosti dětí, pokud jsou v ní soustředěné
 • vnímání potřeb a nezaměňování je s projevy “zlobení”, zkoušením hranic
 • nechat děti pocítit důsledky svého jednání
 • důsledky místo trestů
 • popis konkrétní situace místo obecných pochval
 • vyvarovat se nálepkování
 • dostatek prostoru a času na volnou hru
 • popis věcí, které se mají dělat místo toho, co se nemá (Např. místo: “Nepotápěj hlavu!” Použijme raději: “Drž hlavu nad vodou.”)

INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA

“Švédský hudebník a pedagog Pär Ahlbom přišel do třídy a chtěl po dětech, aby improvizovaly.”

Někdy je (nejen ve výuce) mnohem efektivnější pustit připravený plán, reagovat a navázat pokračování výuky dle momentální situace, než se pevně držet připraveného plánu

“Kondice dítěte se odvíjí od kondice dospělého.” “Učitel či rodič, který nezvládá sám sebe, může přežvýkat desítky metod, a stejně to nebude moc platné.”

“V něčem má intuitivka blízko k technikám mindfulness“. 

“Snaží se vrátit moderního člověka do přítomnosti, naučit ho opět naplno vnímat přítomný okamžik a vlastní pocity teď a tady.” “Pozornost se přenáší z hlavy do těla, od přemýšlení k prožívání.” 

“Hry jsou tu hlavním vzdělávacím nástrojem.”

“Chybou se o sobě dozvíte nejvíc” tvrdí Pär Ahlbom. 

“Spřátelme se se všemi emocemi, i těmi takzvaně negativními.”

“Možná je v tomto našem krásném novém světě něco špatně. A určitě se to týká vzdělávání. Odpočívání nebo dokonce lenošení jsou důležitější nebo přinejmenším stejně důležité jako píle a poslušnost. Píle a poslušnost mohou pramenit ze strachu a totálního přizpůsobení. Určovat si vlastní život je lepší než nechat si ho řídit někým jiným.”

“Nesnáší mechanický, rutinérský přístup k životu.”

Při psaní knihy Dim Swim se učí plavat i v životě rádi používáme i další pedagogické přístupy např.:

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ

RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.